Schůze bytového družstva 17.9.2014

Vážení sousedé,

dne 17.9.2014 se uskuteční schůze bytového družstva.

Na schůzi se budou schvalovat nové stanovy a volit noví členové představenstva BD.

Účast všech členů je bezpodmínečně NUTNÁ!

Pozvánka s bližšími informacemi bude zveřejněna na vývěskách a na těchto stránkách v dostatečném předstihu!

 

Tato informace není závazná, do doby zveřejnění oficiální pozvánky na schůzi může dojít ke změně termínu.