Pozvánka na členskou schůzi 4.1.2018

Pozvánka
na členskou schůzi Bytového družstva ELEKTRA 5696, 5766
se sídlem Elektrárenská 5766/7, 721 00 Ostrava – Svinov
IČ: 26783410             www.bdelektra.svinov.eu

Členská schůze se uskuteční dne:
4. 1. 2018 v 18:00 hodin
v zasedací místnosti Bytového družstva ELEKTRA 5696, 5766
na adrese Elektrárenská 5766/7, 721 00 Ostrava – Svinov.

Program členské schůze:

  1. Zahájení
  2. Volba předsedajícího schůze a zapisovatele
  3. Volba členu představenstva BD
  4. Různé, diskuze