Pozvánka na členskou schůzi 27. 4. 2017 v 17:00 hodin

Pozvánka

na členskou schůzi Bytového družstva ELEKTRA 5696, 5766
se sídlem Elektrárenská 5766/7, 721 00 Ostrava – Svinov
IČ: 26783410             www.bdelektra.svinov.eu

Členská schůze se uskuteční dne:
27. 4. 2017 v 17:00 hodin

v společenské místnosti Elektrárenská 5766/7, 721 00 Ostrava – Svinov.

Program shromáždění:

  1. Úvod, zahájení, prezentace
  2. Schválení účetní závěrky za rok 2016
  3. Schválení nových záloh na opravy a služby
  4. Schválení plánovaných oprav
  5. Diskuze, usnesení, závěr