Pozvánka na členskou schůzi 14.5.2018

Pozvánka

na členskou schůzi Bytového družstva ELEKTRA 5696, 5766
se sídlem Elektrárenská 5766/7, 721 00 Ostrava – Svinov
IČ: 26783410             www.bdelektra.svinov.eu

Členská schůze se uskuteční dne: 14. 5. 2018 v 18:00 hodin
v zasedací místnosti Bytového družstva ELEKTRA 5696, 5766
na adrese Elektrárenská 5766/7, 721 00 Ostrava – Svinov.

Program členské schůze:

  1. Zahájení
  2. Rozhodnutí o stanovisku k přijatým reklamacím na vyúčtování služeb za rok 2017
  3. Rozhodnutí o stanovisku k přijatým námitkám proti jednání družstva při proplacení opravy lodžií
  4. Různé, diskuze

 

Dokumenty k projednávaným záležitostem:

Reklamace č.1

Reklamace č.2

Námitka č.1

Námitka č.2

Přehled nákladů na výtahy za rok 2017