Pozvánka na členskou schůzi 29. 4. 2015 v 17:30 hodin

Pozvánka

na členskou schůzi Bytového družstva ELEKTRA 5696, 5766
se sídlem Elektrárenská 5766/7, 721 00 Ostrava – Svinov
IČ: 26783410             www.bdelektra.svinov.eu

Členská schůze se uskuteční dne:
29. 4. 2015 v 17:30 hodin

 

v zasedací místnosti Bytového družstva ELEKTRA 5696, 5766
na adrese Elektrárenská 5766/7, 721 00 Ostrava – Svinov.

Program členské schůze:

  1. Vyplacení přeplatků za služby za rok 2014
  2. Úvod
  3. Schválení účetní závěrky za rok 2014
  4. Schválení nových záloh na opravy a služby
  5. Projednání úklidu společných prostor (externí firmou)
  6. Schválení plánovaných oprav a dalších akcí
  7. Různé, diskuze

Vyplacení přeplatků za služby proběhne 15 minut před zahájením schůze nebo bezhotovostně na účet.