Pozvánka na členskou schůzi 17. 4. 2023

Pozvánka
na členskou schůzi Bytového družstva ELEKTRA 5696, 5766
se sídlem Elektrárenská 5766/7, 721 00 Ostrava – Svinov
IČ: 26783410             www.bdelektra.svinov.eu

Členská schůze se uskuteční dne:
17. 4. 2023 v 18:30 hodin
v zasedací místnosti Bytového družstva ELEKTRA 5696, 5766
na adrese Elektrárenská 5766/7, 721 00 Ostrava – Svinov.

Program členské schůze:

  1. Úvod, zahájení, prezentace
  2. Schválení účetní závěrky za rok 2022
  3. Schválení nových záloh na opravy a služby
  4. Volba členu představenstva BD
  5. Schválení plánovaných oprav
  6. Různé, diskuze

POZNÁMKA: Zvažte prosím zájem o členství v představenstvu BD, více členů družstva již nechce/nemůže pokračovat ve vedení BD.